Nový benefit – příspěvek na tábor

24.4.2018by Hyza
kids-1280x854.jpg

Vážení rodiče,

pro letošní rok byl odsouhlasen nový benefit pro zaměstnance společnosti KOVOLIS HEDVIKOV. Využijte příležitosti nového benefitu a pošlete své děti na letní tábor plný zážitků, na které děti rády vzpomínají.

Podmínky čerpání žádosti:

  • Určeno pro všechny zaměstnance Kovolis Hedvikov,
  • pro děti od 6–15 let věku přihlášené na dětský tábor (možno i příměstský),
  • zaměstnanec může čerpat na každé dítě částku 500,- Kč za kalendářní rok 2018.

Postup pro čerpání příspěvku:

  • pro čerpání je nutné doložit doklad o zaplacení tábora na recepci KH,
  • náležitosti dokladu: jméno a příjmení dítěte, datum narození nebo jeho rodné číslo,
  • na základě dodání dokladu bude rodiči vyplacen příspěvek 500,- Kč za dítě.