Skladový prostor Ronov v provozu

28.3.2018by Hyza
sklad-1280x853.jpg

Na zajištění spodní stavby byla vybrána, ze tří nabídek od poptaných firem, společnost B+J STAF s.r.o., Heřmanův Městec. Nabídková cena a termíny realizace nejlépe vyhovovaly našim požadavkům. Dodávka spodní stavby předpokládá zbudování¨masivních základových pásů po obvodu stavby tak, abychom dokázali vyrovnat výšky podlah mezi stávajícím výrobním prostorem a novým skladovým prostorem.

Některým laickým pozorovatelům se může zdát základ příliš masivní na to, že bude konstrukce krytá pouze poplastovanou textilií POLYMAR. Skutečnost je však taková, že se dodavatelské firmy musí řídit statickými výpočty autorizovaných inženýrů, které vycházejí mimo jiné z faktu, že v některých místech bude základ 70 až 110 cm nad současným terénem.

V průběhu přípravných prací došlo ke změně základního půdorysu a umístění stavby. Jedná se o zvětšení zastřešené plochy, o změnu naskladňování a vyskladňování materiálu.

Z důvodu této změny bylo nutné přistoupit k pootočení celé stavby o 2,5 m východním směrem, abychom vyhověli oprávněnému požadavku společnosti RUPOL s.r.o. na vzdálenosti od hranice pozemků. Změna se týká rovněž dodavatele vrchní stavby. Zde bylo nutné projednat a podepsat dodatek ke stávající smlouvě o změně půdorysu.

Březnové nepříznivé počasí do značné míry ovlivnilo naplánované práce. Při teplotách pod bodem mrazu je totiž velmi problematické provádět jakékoli betonářské práce. Proto se práce pozdržely minimálně o čtrnáct dní. První betonování 22. 3. o objemu 40 m3 betonu bylo nutné zabezpečit aditivy proti zamrznutí, a i přesto došlo v jednom pohledovém rohu k utržení hrany o velikosti do 10 cm. Druhé betonování proběhlo 27. 3., 3. etapa betonování je naplánovaná na 4. 4. 2018.

S vrchní částí stavby začne společnost HWT s.r.o. 23. 4., plánovaný termín jejího dokončení je pak 5. 5. 2018.

Ota Tvrdík, vedoucí projektant RZV