Začátek robotizovaného hrotování v Kovolisu

7.5.2019by Tuzil
IMG_0649-1280x720.png

Dosud jsme se v Kovolisu používali robotizaci pouze k manipulaci. Historicky k vyjímání odlitků z formy, zachlazení a vkládání do ostřihovacího řezu, později k zakládání zálitků, v poslední době i k zakládání do obráběcích a dalších strojů.

Nyní přišla na řadu robotizace hrotování, tedy přímé opracování dílů robotem. Robotizace hrotování je obecně náročná především kvůli tvarovým nepřesnostem a nestabilnímu výskytu otřepů.

Jako pilotní projekt pro automatické hrotování byl vybrán díl pro zákazníka WABCO, který je na ruční opracování velmi náročný. Geometrie dílu neumožňuje korektně ostřihnout všechny otřepy v dělení jednotlivých částí formy a navíc jde o těleso ventilu pro pneumatický okruh brzd.

Zadání znělo, že zařízení musí opracovávat díly v cyklu licího stroje, a půdorysné rozměry musí umožnit instalaci přímo ke stroji.

Bylo prověřováno větší množství řešení od speciálních hrotovacích strojů po robotická pracoviště, kde buď robot drží díl a pohybuje s ním po nástrojích, nebo je díl upnut a robot drží nástroje.

Nakonec bylo s ohledem na výše zmíněné požadavky zvoleno řešení se dvěma roboty Kawasaki, které provádějí ohrotování dílů uchycených na dvanácti paletkách, pohybujících se po dopravníku. Každý robot nese dvě pneumatická vřetena, větší s kompenzací a menší pevné.

Kvůli složitosti, omezenému prostoru pro instalaci stroje a nárokům na kvalitu opracování trvala projekce i výroba stroje delší dobu než se očekávalo.  Před dodání běžel u výrobce zkušební provoz, na jehož základě probíhala úprava stroje samotného, nástrojů i programu. V rámci zkušebního provozu byly u výrobce opracovány stovky kusů. Stroj byl tak dodán do Kovolisu se zpožděním až před polovinou dubna.

Po instalaci počal zkušební provoz za asistence programátora z firmy Tiesse robot a techniků z firmy Tiesse Praha, kteří zároveň provádějí školení obsluhy a programování stroje. Zkušební provoz odhalil některé další „dětské nemoci“, které jsou průběžně řešeny. Cílem zkušebního provozu za účasti dodavatele je doladění stroje do stavu, kdy pojede dlouhodobě stabilně a spolehlivě.

Tento pilotní projekt nám také odkrývá nové zkušenosti s robotickým opracováním odlitků, a připravuje nás na další podobné projekty.