Získejte pro své dítě firemní stipendium

17.5.2018by Hyza
firemni_stipendium.jpg

Firma KOVOLIS HEDVIKOV dle svého Stipendijního řádu již řadu let poskytuje firemní stipendium (motivační příspěvek). Jedná se o finanční podporu mladých lidí, kteří se rozhodnout, že se tzv. „vyučí pro KOVOLIS“. Za splnění určitých podmínek vycházejících se Smlouvy o poskytování motivačního příspěvku může mladý člověk po téměř celou dobu svého středoškolského studia získávat od firmy KOVOLIS HEDVIKOV pravidelný měsíční příjem, a to vždy od září do června, tedy po celý školní rok. Do tohoto motivačního programu se může zapojit žák/učeň/student již od 2. pololetí 1. ročníku učiliště či střední školy. Velmi dobrou spolupráci v tomto ohledu máme s místní technickou školou SOU a SOŠ v Třemošnici, která sama o sobě také poskytuje svým žákům jisté formy prospěchových stipendií. Firma Kovolis ovšem do svého motivačního programu ráda zapojí žáky a studenty i z dalších škol a učilišť v regionu.

Nemalou výhodou je, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje u nás, v Kovolise, pak je motivační příspěvek měsíčně navýšen o bonus ve výši 500 Kč. Celková částka pro studenta učebního oboru za 2,5 roku účasti v motivačním programu může být až 87 500 Kč, u studenta maturitního oboru to pak je za 3,5 roku až 122 500 Kč. Podrobný přehled maximálních částek najdete na intranetu v sekci Benefity.

Pokud vás zaujala možnost zapojit vaše děti do MOTIVAČNÍHO PROGRAMU NAŠÍ FIRMY, neváhejte se obrátit na personální oddělení, rádi vám vysvětlíme další podrobnosti.