chvojka.jpg

V pátek 6. 10. 2017 zavítal do Kovolisu Hedvikov ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, pan Jan Chvojka. Během své, v pořadí již třetí návštěvy Hedvičina údolí, ocenil viditelný pokrok, který i jako pouhý návštěvník zaznamenal například na obrobně OJO III. „Zaměstnanci Kovolisu svou prací dokazují, že když se chce, všechno jde“, poznamenal ministr.