Robotizace obrobny v Hedvikově

23.3.2018by Hyza
robotizace-1280x853.jpg

V polovině ledna došlo na obrobně k odstavení jednoho pracoviště a jeho předání společnosti K2 Machine, která zajišťuje realizaci robotizace. Pracoviště se skládá ze dvou manipulačních robotů ABB, stroje Chiron, myčky, tlakovacího stavu, automatického vyhodnocování přítomnosti závitů, razítka a gravírování. Samozřejmostí jsou také oplachy a ofuky dílů i přípravků. To vše pro ulehčení práce obsluhy. Činností operátora zůstává založení odlitku na vstupní dopravník, vyjmutí obrobku z výstupního dopravníku, provedení vizuální kontroly a balení do zákaznických obalů. O vše ostatní se postarají právě dva roboti, kteří převezmou manipulaci s dílem od vstupního po výstupní dopravník.

Nelehkou práci měli technici s myčkou, která nebyla primárně určena pro robotizaci, ale po rozsáhlých mechanických a elektronických úpravách se jí podařilo do výrobní linky zařadit. Pracoviště na začátku března prošlo testovacím provozem za přítomnosti dodavatele a po postupném odstraňování nedostatků, poruch a doladění původních zařízení je linka v plném provozu.

Od 1. dubna přejde zodpovědnost za finální kvalitu dílů plně na operátora robotického pracoviště a nebude probíhat žádná následná kontrola. Tímto se návratnost investice zkrátí na 1,5 roku a celkovém snížení vytížení 8 operátorů, kteří mohou pomoc s nedostatkem lidí na jiných obráběcích strojích a pracovištích.