Rodina Bühlerů se rozrůstá

6.12.2017by Hyza
buhler.jpg

Začátkem září odstartovala další etapa rozšíření strojního parku v podobě nové instalace robotizovaného licího pracoviště Bühler 530C6 na hale OJS2 a začátkem října Bühler 840C6 na hale OJS1.

Samotné instalaci pracoviště Bühler 530C6 předcházela spousta podpůrných a návazných činností, jako například stavební připravenost samotného základového rámu, připojení na veškeré energie, GO robota ABB, ostřihovacího lisu OL28 atd.
V tuto chvíli probíhá výstavba druhého pracoviště Bühler 840C6, tentokrát na hale OJS1 s předpokládaným dokončením v druhé polovině listopadu. Celkové náklady na instalaci obou pracovišť
se vyšplhají na cca 1,7 mil EUR.