Veletrh tlakového lití v japonské Yokohamě

9.1.2017by admin
DSC_5194-1280x855.jpg

Na konci listopadu minulého roku jsme s panem ředitelem navštívili veletrh tlakového lití v japonské Yokohamě. Tato akce se koná jednou za dva roky a jde o vrcholnou událost pro všechny „tlakové“ slévače v Japonsku.

Veletrh byl pojat v jiném duchu než podobné evropské akce. Značně menšího prostoru využily převážně méně reprezentativní a více technicky zaměřené stánky. Každý vystavovatel se snaží přivézt co nejvíce fyzických exponátů, pokud možno funkčních.

V oblasti licích strojů kralují Japonsku tři místní výrobci: Toshiba, UBE a Toyo. Na rozdíl od Evropy, kde se stále více prosazují dvoudeskové stroje (stroje bez kloubového mechanismu, kde se uzavírací síla vyvozuje hydraulickými válci na každé tyči), jde Japonsko cestou kloubových strojů hybridních s jedním nebo několika hydraulickými pohony nahrazenými pohonem elektrickým. Velmi rozšířené jsou stroje, které zavírání formy obstarávají místo hydraulickým válcem elektricky hnaným šroubem. Běžně se už ale také prodávají i takové stroje, v nichž je i pohyb pístu při první rychlosti zajišťován elektromotorem, a výrobci pracují na strojích, kde zbývá hydraulika už jen na pohon hydraulických válců ve formě. Spolu s použitím hydraulického servočerpadla dosahují hybridní stroje velikých úspor elektrické energie a stroj je výrazně méně hlučný při vyšší rychlosti a přesnosti pohybů.

V Japonsku, více než kdekoliv jinde, dbají na perfektní chlazení forem. Proto na veletrhu vystavovalo mnoho firem zaměřených na prvky chlazení i samotné součásti forem, v některých případech velmi složité a související infrastrukturu řízení chladící vody. Naopak ohřívání forem vodou nebo olejem Japonci donedávna téměř neznali a tato technologie je pro ně velmi inovativní.

Sléváren bylo na veletrhu pomálu, vystavovaly pouze ty, které mohly předvést opravdu nové technologie. Zato zde bylo plno stánků malých firem, které ukazovaly to, co mohou nabídnout navíc nebo jinak oproti ostatním.

V rámci veletrhu se konala také exkurze do japonských sléváren Alcast (součást skupiny Hitachi) a Mino. Slévárny odlévají odlitky převážně pro osobní a nákladní automobily a motocykly. Hlavní portfolio tvoří součásti motorů a hnacího řetězce. Značná porce dílů je určena také pro hybridní automobily, které tvoří odhadem třetinu až polovinu místního vozového parku.

Překvapením bylo, že v japonských slévárnách běžně pracují stroje ve stáří 30-40 let, často ještě s analogovými ovládacími panely. Na těchto strojích dokážou odlévat velmi složité odlitky s vysokými požadavky na vnitřní kvalitu. Přestože téměř nepoužívají ostřihovací lisy a vtoky i přetoky převážně odlamují, bylo vidět překvapivě málo dokončovacích operací. Největší stroj ve slévárně Mino byl s uzavírací silou 3.500 tun odlévající celý schod eskalátoru.

Jeden den jsme věnovali návštěvě továrny Toshiba Machine, kde vyrábějí tlakové licí stroje. Byly zde k vidění stroje ve všech fázích montáže, a představen byl nový typ „R“, který přináší nové možnosti oproti stávajícímu typu „J“, který máme v Hedvikově.

Zbyl i volný čas na návštěvu města Kyotó, které bylo dlouhou dobu hlavním městem celého Japonska a i díky tomu zde najdete množstvím chrámů a svatyní. Ty jsou vždy zasazené do přírody, jež je důležitou součástí místního náboženství.