PROJEKTY

Výzva č. 43, výzva č. 79

Ve společnosti se díky kolové výzvě č. 43 v rámci Operačního programu Zaměstnanost realizuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti manažerských, technických a IT dovedností. Více informací zde.

Zároveň jsme příjemci dotace ve výzvě č. 79. Více informací zde.

Vývoj chytré formy

V letech 2020-2023 Kovolis Hedvikov řeší společně s VUT v Brně – FSI a MecasESI projekt z programu Trend podpořený Technologickou agenturou České republiky “Vývoj chytré formy pro technologii tlakového lití“. Hlavním cílem projektu je vývoj nového konceptu chytré formy za účelem zvýšení životnosti forem pro lití pod tlakem.

JÁDRA Z ANORGANICKÝCH SOLÍ PRO TECHNOLOGII
TLAKOVÉHO LITÍ

V letech 2012-2015 Kovolis Hedvikov společně s VŠB-TUO úspěšně řešil projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Alfa č. TA02011314 “Jádra z anorganických solí pro technologii tlakového lití“. ○ V rámci tohoto projektu byl, kromě dalších evidovaných výsledků, zapsán užitný vzor na složení a výrobu Solných jader pro technologii lití pod tlakem.