PROJEKTY

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581

Videoexkurze: odkaz ke spuštění zde

Výzva č. 43, výzva č. 79

Ve společnosti se díky kolové výzvě č. 43 v rámci Operačního programu Zaměstnanost realizuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti manažerských, technických a IT dovedností. Více informací zde.

Zároveň jsme příjemci dotace ve výzvě č. 79. Více informací zde.

Vývoj chytré formy

V letech 2020-2023 Kovolis Hedvikov řešil společně s VUT v Brně – FSI a MecasESI projekt
VÝVOJ CHYTRÉ FORMY PRO TECHNOLOGII TLAKOVÉHO LITÍ, který byl spolufinancován se
státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Trend. Hlavním cílem
projektu je vývoj nového konceptu chytré formy za účelem zvýšení životnosti forem pro
lití pod tlakem.

JÁDRA Z ANORGANICKÝCH SOLÍ PRO TECHNOLOGII
TLAKOVÉHO LITÍ

V letech 2012-2015 Kovolis Hedvikov společně s VŠB-TUO úspěšně řešil projekt podpořený
Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Alfa č. TA02011314 “Jádra z
anorganických solí pro technologii tlakového lití“.

V rámci tohoto projektu byl, kromě dalších evidovaných výsledků, zapsán užitný vzor na
složení a výrobu Solných jader pro technologii lití pod tlakem.