FSW

Friction Stir Welding, česky Třecí svařování s promíšením je metoda, kdy dochází ke spojení materiálů v tuhém stavu bez přídavného materiálu. Tento způsob je obzvláště vhodný pro spojování odlitků odlitých pod tlakem kde při tavných metodách svařování působí problémy vyšší obsah dutin, především bublin.
Umožňuje spojovat díly vyrobené různými technologiemi z různých materiálů. S rostoucí potřebou chladit elektroniku kapalinou nachází tento způsob spojování materiálů široké uplatnění také pro výrobu tepelných výměníků pro automobilový průmysl.
Nicméně nachází široké uplatnění také ve strukturních celcích kde je oceňována výborná pevnost a únavové chování svaru.
Kovolis Hedvikov, který dodává tepelné výměníky svařené z odlitků litých pod tlakem od roku 1996 používá tuto technologii od roku 2021 kdy začal pilotní projekt zaměřený právě na tepelné výměníky pro automobilový průmysl.
Tento projekt uspěl s výrobou prototypů výměníků jak složených z odlitků litých pod tlakem, tak z kombinace odlitku a tvářených polotovarů z různých materiálů

TŘECÍ SVAŘOVÁNÍ S PROMÍŠENÍM (FSW)

  • Svařování v tuhém stavu bez přídavného materiálu
  • Možnost svařování různých materiálů
  • Malé ovlivnění kvality svaru vnitřními vadami
  • Vhodné pro spojování odlitků odlitých pod tlakem
  • V oblasti automobilového průmyslu použití pro:
    • strukturní celky s požadavky na mechanické vlastnosti
    • výměníky tepla

V Kovolisu Hedvikov od roku 2021 (pilotní projekt tepelného výměníku)