TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Tavírna

 • 6x šachtová pec
 • 4x kelímková pec
 • celková tavící kapacita: 10t / hodinu
 • odplynění materiálu

Slévárna

 • 30 licích strojů Bühler & Toshiba
  • uzavírací síla 530t – 1050t
   • podpora vakua
   • squeeze pin technologie
   • DMC kódy
 • ruční a robotické hrotování odlitků
 • omílání, tryskání
 • tepelné zpracování (T5 / T6)

Obrábění

 • Více než 40 CNC obráběcích center (Chiron, SW, Haas, Fanuc)
 • Více než 20 CNC soustruhů
 • Speciální jednoúčelové stroje
 • Zařízení pro kontrolu těsnosti dílů
 • Značení laserem
 • Průběžné myčky

Zabezpečení jakosti

 • 10x 3D CMM Wenzel LH87
 • CT + Rentgen: GE X Cube 225 kV
 • Rentgen Seifert 160kW
 • metalurgická laboratoř
 • penetrační zkoušky
 • zkoušky těsnosti (tlakovací stavy)
  ○ vyhodnocení úniku vzduch – vzduch
  ○ vyhodnocení úniku helia
 •  mechanické zkoušky
42-