VÝVOJ

Kovolis Hedvikov se dlouhodobě soustředí na nové progresivní technologie a vývojové projekty.

FSW - Třecím svařováním s promíšením
(Friction Stir Welding)

V roce 2021 odstartoval projekt zabývající se Třecím svařováním s promíšením Friction Stir Welding v rámci kterého jsou vyráběny prototypy tepelného výměníku a ověřovány možnosti této technologie.

Vývoj chytré formy pro technologii tlakového lití

Probíhá řešení projektu “Vývoj chytré formy pro technologii tlakového lití“ z programu Trend podpořený Technologickou agenturou České republiky společně s odborem slévárenství ústavu strojírenské technologie VUT – FSI a firmou MecasESI který má za cíl pomocí pokročilých simulací, monitoringu formy v reálném čase a dataminingového přístupu vyvinout metodiku umožňující zvýšení životnosti forem pro lití pod tlakem.

Kovolis Hedvikov dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami jak na smluvním výzkumu tak na řešení absolventských pracích.