KE STAŽENÍ

Logo

Certifikáty

Environmentální politika

Slévárna leží vchráněné krajinné oblasti a jejím středem protéká zlatý potok. Ochrana životního prostředí je pro nás důležitá každým den, a proto neustále měříme a snižujeme množství produkovaných odpadů a odpadních vod, které mají na okolí vliv. Certifikace na „ekologické“ ISO 14001 je pro nás samozřejmostí. Společnost také dále s vědomím odpovědnosti vůči životnímu prostředí zastává tuto Enviromentální politiku.

Politika kvality a politika BOZP