Odborná komise

Odborná komise pro lití pod tlakem při České slévárenské společnosti každoročně organizuje zasedání, kde se setkávají zástupci sléváren i dodavatelů sléváren. Cílem zasedání je nejen sdílení zkušeností prostřednictvím odborných přednášek přednesených na konferenci, ale i udržování stávajících kontaktů mezi slévárnami a navazování nových kontaktů. 🤝

🧑‍🏫V minulém týdnu proběhlo v Kutné Hoře zasedání na téma „Sběr a analýza dat“, kde KOVOLIS HEDVIKOV byl partnerem.

Po skončení odborných přednášek, následně proběhla i exkurze účastníků u nás v závodě. 🏭

Hodnocení účastníků jak celé akce, tak samotné exkurze bylo velmi kladné. Tímto děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.