Poděkování

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování za pomoc během odstraňování škod v areálu naší firmy, které způsobilo nepříznivé počasí během vánočních svátků.

Naše obrovské díky patří nejen našim zaměstnancům, kteří se na odklízení podíleli, ale také externím partnerům, bez kterých bychom tuto situaci velmi obtížně v tak krátkém čase zvládli.

Děkujeme našemu vedoucímu údržby, vedoucímu obrobny Hedvikov, jednotkám SDH z Třemošnice a z Ronova n. Doubravou, jednotce HSZ ze Seče, dále pánům Balzarovi a Jehličkovi ze společnosti B&J Staf, panu Vanišovi ze společnosti Opláštění budov, panu arboristovi Kindlovi a panu Pospíšilovi z podniku Lesy ČR.

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s tak profesionálními týmy.