SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI 07.2021

V minulém týdnu proběhlo pravidelné setkání zástupců vedení společnosti se zaměstnanci, na kterém jsme prezentovali vývoj automobilového trhu, výsledky společnosti za minulý hospodářský rok a představili plány do dalšího období. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se setkání zúčastnili.