Setkání se zaměstanci

V minulém týdnu u nás proběhlo tradiční setkání našich zaměstnanců, kde pravidelně prezentujeme výsledky firmy, co jsme společně zvládli, jaká je současná situace a co dále plánujeme. 👨‍🏫👍
Jsme rádi za každou příležitost, kdy se můžeme takto společně setkat a informovat o dění ve společnosti.
Děkujeme všem zaměstnancům za účast a těšíme se na další setkání! 🙂