Změna na pozici ředitele společnosti

Na pozici ředitele společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a.s. nastupuje pan Miloslav Pavlas mladší. Děkujeme panu Miloslavu Pavlasovi staršímu, který firmu vedl více než 30 let a vybudoval tak pevný základ, který nám umožní firmu dále rozvíjet.